به گزارش خبرگزاری زاوه ، مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در مشهد مقدس با بیان این‌که «سال ۹۱ یکی از سال‌های بسیار پرکار برای دشمنان ما بود» گفت: دشمنان ما گفتند می‌خواهند ملت ایران را با تحریم‌ها فلج کنند. اگر جمهوری اسلامی سرپا، با نشاط و رو به پیشرفت باشد، آن‌ها در دنیا بی‌آبرو می‌شوند؛ لذا باید اگر می‌توانند نگذارند و اگر کار از دست‌شان خارج شد، در تبلیغات طور دیگری منعکس و وانمود کنند.

ایشان خاطرنشان کردند: دشمنان دو کار را انجام داده‌اند؛ ممانعت عملی با تهدید، فشار، تحریم و امثال آن و با تلاش تبلیغاتی برای کوچک نشان دادن نقطه‌های قوت و بزرگ نشان دادن نقطه‌های ضعف.

ایشان فرمودند: امروز 34 سال است که هرگاه نام دشمن برده می‌شود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا می‌شود. خوب است دولتمردان آمریکا توجه کنند و بفهمند که ملت ایران در طول سی و چند سال چیزهایی دیده‌اند و مراحلی را گذرانده‌اند که تا می‌گویند دشمن، ذهن آن‌ها متوجه آمریکا می‌شود. برای دولتی که می‌خواهد در دنیا با آبرو زندگی کند، این مساله قابل توجه و دقت است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دادند: مرکز توطئه و اساس دشمنی، آمریکا است. البته دشمن‌های دیگری هستند که آن‌ها را در ردیف اول حساب نمی‌کنیم. دشمن صهیونیستی هم است، منتهی رژیم صهیونیستی در قواره و اندازه‌ای نیست که در صف دشمنان ملت ایران به چشم آید.

ایشان تاکید کردند: سرمداران اسرائیل گاهی ایران را تهدید می‌کنند اما به نظر می‌دانند که اگر غلطی بکنند جمهوری اسلامی، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.