حضور دکتر سعید باستانی در حرم مطهر امام خمینی( ره)
همراه با اعضای شورای روستاههای شهرستان زاوه