در این مراسم با مداحی و روضه خوانی (محمود منتظریان ، حجت با خدا و برادر مسلمی) سخنرانی ریاست محترم سازمان تبلیغات شروع شد و با پذیرایی گرم حوزه دانش آموزی این مراسم به پایان رسید. 

خاور1