دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود

دلها همه آماده ی پرواز شود

با بوی محرم الحرام تو حسین

ایام عزا و غصه آغاز شود
ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای خزایی ریاست محترم عتبات عالیات شهرستان زاوه