متن آهنگ "نزدیک من"

 

بیا یکم نزدیکه من

با من برقص خوشکلم

آهای کمر باریکه من

پیشه تو گیره دلم

بیا که عاشقت بشم

میخوام همه دنیات بشم

بیا یکم نزدیکه من

بیا با من حرف بزن

نگات نجیبه

ولی با من غریبه

نه مثله تو اصلا

کسی جایی ندیده

دوست داشتنه تو

آخه کاری نداره

هیچکسی نمیتونه

چشم از تو برداره

بیا یکم نزدیکه من

با من برقص خوشکلم

آهای کمر باریک من

پیشه تو گیره دلم

بیا که عاشقت بشم

میخوام همه دنیات بشم

بیا یکم نزدیکه من

بیا با من حرف بزن

عشقه دیویستی

من دل به تو بستم

خودت خبر نداری

داری کار میدی دستم

امشب ببین من

چه حالی دارم

دست از سره تو

من برنمیدارم

بیا یکم نزدیکه من

با من برقص خوشکلم

آهای کمر باریکه من

پیشه تو گیره دلم

بیا که عاشقت بشم

میخوام همه دنیات بشم

بیا یکم نزدیکه من

بیا با من حرف بزن

 

one to the left one to the right

make sure that you shake it

this is my fantasy

girl you're driving me crazy

one to the left one to the right

make sure that you shake it

this is my fantasy

 

بیا یکم نزدیکه من

با من برقص خوشکلم

آهای کمر باریکه من

پیشه تو گیره دلم

بیا که عاشقت بشم

میخوام همه دنیات بشم

بیا یکم نزدیکه من

بیا با من حرف بزن

.بیا یکم نزدیکه من

با من برقص خوشکلم

آهای کمر باریکه من

پیشه تو گیره دلم

بیا که عاشقت بشم

میخوام همه دنیات بشم

بیا یکم نزدیکه من

بیا با من حرف بزن