رهبر انقلاب: درگذشت همسر گرامی و صبور شهید سرافراز دفاع مقدس امیرسرلشگرعباس بابائی رابه فرزندان ایشان وسایر بازماندگان محترم وعلاقمندان به این خانواده تسلیت میگویم.