سرپرست حفاظت محیط زیست زاوه گفت: با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست زاوه، توله گرگ گرفتار در سنگ و لاخ ها جانی دوباره یافت.

جواد ستوده افزود : ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زاوه در حال گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع "بزمای" بودند که در ارتفاعات متوجه گرفتار شدن یک قلاده توله گرگ در لابلای سنگ ولاخ ها شدند.

وی اظهار داشت: توله گرگ توان هیچ گونه حرکتی را نداشت و تنها با ایجاد سر و صدا طلب یاری می کرد و در پایین دست هم گرگ مادر شاهد این حادثه بود.

ستوده ادامه داد: ماموران با تلاش زیاد خود را به محل توله گرگ رساندند و آن را از منطقه ای پرسنگ ولاخ رها کردند و توله گرگ که در سلامتی کامل بسر می برد به اغوش مادرش بازگرداندند.