ضرر فلان‌جور فیلم یا کتاب یا بازی رایانه‌ای یا امثال اینها را کسی جرئت نمیکند بگوید که مبادا متّهم بشوند به اینکه جلوی آزادی اطّلاعات را گرفته‌اند.