اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شرح زیر میباشد:

۱- غلام محمد زارعی

۲- مهدی مقدسی
۳- داریوش اسماعیلی

۴- محسن کوهکن
۵- حمیدرضا فولادگر

۶- محمدرضا منصوری
۷- حمیده زرآبادی

۸- جواد حسینی‌کیا
۹- سعید باستانی

۱۰- محمد حسین فرهنگی
۱۱- عزیز اکبریان

۱۲- مصطفی ذوالقدر

۱۳- محمد عزیزی

۱۴- نادر قاضی‌پور
۱۵- عبدالله رضیان

۱۶- ولی ملکی
۱۷- فریدون احمدی

۱۸- حمید گرمابی
۱۹- رمضانعلی سبحانی‌فر

۲۰- رامین نورقلی پور
۲۱- علی اسدی کرم

۲۲- رضا انصاری
۲۳- رضا علیزاده