در سومین فصل مشترک همکاری هیئت مرمت ایران و ایتالیا، سقف پوششی دو درگاه کاخ اختصاصی کوروش که دارای نقوش برجسته هخامنشی هستند، با استفاده از تکنولوژی های جدید بازطراحی و نصب می شود.

حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با اعلام این خبر گفت: در قالب تفاهم نامه ای که میان معاونت میراث فرهنگی با موسسه و مرکز عالی حفاظت و مرمت رم منعقد شده قرار است پس از مرمت هایی که در کف کاخ اختصاصی کوروش انجام شد، سقف های حفاظتی که هم اکنون روی دو درگاه دارای نقش برجسته قرار گرفته اند توسط هیئت ایتالیایی بازطراحی و در پاییز امسال نصب شوند.

وی گفت: از آنجایی که نقوش برجسته ای که روی درگاه های کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد اهمیت بالایی دارد پیشتر یک سقف اضطراری برروی درگاه ها نصب شده بود اما درحال حاضر با همکاری هیئت مرمت ایتالیایی قرار است این سقف برداشته و پوششی مدرن تر و بزرگتر روی این دو درگاه قرار بگیرد.

به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، این سازه جدید که توسط ایتالیایی ها ساخته می شود نه تنها درگاه و نقوش برجسته ها را در مقابل نزولات جوی محفوظ نگه می دارد که نقوش را از آسیب های احتمالی و اشعه نور خورشید دور نگه می دارد. این درحالی است که سازه جدید به دلیل داشتن پوشش پلی کربنات کمک می کند که بخشی از انرژی خورشیدی جذب شود و شب ها یک نورپردازی خفیفی در این بخش از محوطه ایجاد شود.

وی تاکید کرد: درحال حاضر پروژه ساخت سازه و مراحل طراحی سقف روی درگاه های کاخ اختصاصی پاسارگاد انجام شده است. امیدواریم در فصل بعدی همکاری هیئت مشترک ایران و ایتالیا، سازه جدید نصب شود و به بهره برداری برسد.