.. سرهنگ کیانی افزود: تحقیقات از سارق مزبور ادامه دارد. شهرستان گناباد با سه بخش مرکزی، بیدخت و کاخک و 112 روستا در 287 کیلومتری جنوب مشهد واقع است. /