صدراعظم آلمان درحالی با گذشت دو سال از جنایات انسانی در یمن از حل و فصل دیپلماتیک سازمان ملل در موضوع یمن سخن می‌گوید که نیروهای سعودی را نظامیان آلمان آموزش می‌دهند.