گفتم که خدا مرا مرادی بفرست

توفان زده‏ ام مرا صلواتی بفرست

 

نجاتی بفرست

فرمود که با زمزمه یا مهدی

نذر گل نرگس

 


در انتظار باران نیست آنکه بذری نکاشته

زهی خجسته زمانی که یار باز آید

به کام غم‏زدگان غم‏گسار باز آید

اگر فدای امام زمان نخواهد شد

ز سر چه گویم و سر، خود چه کار باز آید