زاوه، از شمال با شهرستان فریمان و شهرستان تربت جام، از غرب با شهرستان تربت حیدریه، از جنوب با شهرستان رشتخوار و خواف و از شرق با شهرستان تایباد و تربت جام همسایه است . وسعت این شهرستان ۲۴۳۷ کیلومتر مربع و جمعیت آن در حدود ۶۷۰۰۰ نفر است این شهرستان از دو بخش مرکزی و سلیمانیه تشکیل یافته‌است. در این شهرستان روستایی به نام زاوه وجود دارد که از بزرگترین روستاهای این شهرستان است. روستای زاوه در سرشماری سال 1385 بالغ بر 486 خانوار و 1778 نفر جمعیت داشته است. اقتصاد روستای زاوه بر مبنای کشاورزی و دامپروری است. مجصولات اصلی این روستا زعفران و انگور است. تپه ها و محوطه های باستانی که در نقاط مختلف این شهرستان توسط باستان شناسان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته حکایت از وجود زیستگاه های انسانی مربوط به دوران پیش از تاریخ در این ناحیه دارد. بنا بر شواهد بنیاد شهری به زاوه در پیش از اسلام وجو داشته از جمله ولایت زاوه منطقه ای آباد و پر رونق در قلمرو پارتیان بوده است. همچنین در آثار مکتوب جغرافیانگاران و تاریخ نویسان مسلمان نام این ناحیه به عنوان یکی از دیه های نیشابور،منطقه ای کوچک،شهری از ربع نیشابورمعرفی شده است .با آغاز حملات سپاهیان مغول ، زاوه نیز در امان نماند ولگد کوب سم ستوران گردید،اما نخستین شهری بود که افتخار مقاومت را در دیار خراسان علیه بیگانگان برای خود آفرید.از آثار تاریخی آن میتوان به مزار سلطان سلیمان ،حمام نجف خان، آرامگاه نجف قلی ،خانه قدیمی آخوند ملا عباس تربتی نام برد. زاوه با وسعت تقریبی 2338کیلومتر مربع از شمال به شهرستان فریمان وبخشی از شهرستان تربت حیدریه،از جنوب به رشتخوار،از شرق به شهرستانهای تربتجام و تایبادو از غرب به تربت حیدریه محدود است.همچنین امتدادمحور شرقی این ناحیه به کشور افغانستان منتهی می شود.این شهرستان مابین دو رشته کوه و ارتفاعات شمالی و جنوبی دارای همگنیهای طبیعی است و از ویژگیهای آن جلگه ای بودن این ناحیه است که شمال آن باارتفاعاتی از جمله کله منار،سلیمان،شاهرودو.... پوشیده شده است.از جملهخصوصیات اقلیمی زاوه تنوع آب وهوایی آن است به طوری که هوای منطقه در تابستان ها تحت تأثیر اقلیم گرم وخشک کویری است ودر زمستانها از سیکلونهای هوای سرد متأثر است. کشاورزی از بخش های تاثیر گذار در اقتصاد است و استعدادهایو توانمندیهای شهرستان زاوه آن را به قطب کشاورزی استان خراسان رضوی تبدیل کرده است .این شهرستان با وسعت 2531 کیلومتر مربع ودارا بودن حدود 80 هزار نفر جمعیت و دارا بودن 46300 هکتار اراضی قابل کشت و620منبع آبی از مناطق مستعد تولید انواع محصولات زراعی و باقی و پرورش دام ،طیوروآبزیان می باشد.این شهرستان رتبه اول سطح زیر کشت و تولید محصول ارزشمند زعفران را در کشور و جهان به خود اختصاص داده است به طوری که سطح کشت زعفران در سال1390 بالغ بر8900 هکتار بوده و از سطح سالیانه حدود 40 تن زعفران خشک و با کیفیت تولید و به بازارهای داخلی وخارجی صادر میگردد.