مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: طی سال 1393 آمار طلاق ها در این استان 15 درصد افزایش و ثبت ازدواج سه درصد کاهش یافت.

محمدحسن نیری افزود: تعداد وقایع ازدواج ثبت شده در سال گذشته 69 هزار و 200 مورد بود لذا این تعداد نسبت به آمار سال 92 که 71 هزار و 468 واقعه بوده کاهش 3،2 درصدی نشان می دهد.

وی افزود: در مشهد نیز طی پارسال 33 هزار و 592 ازدواح ثبت شد که این تعداد نسبت به 34 هزار و 75 واقعه ثبت شده در سال ماقبل افزایش 1،4 درصدی دارد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی ادامه داد: تعداد ازدواجهای ثبت شده در این استان به نسبت هر هزار نفر جمعیت نیز 11،5 مورد بوده است.

وی گفت: بالاترین این نسبت مربوط به شهرستان تربت حیدریه با رقم 15،5 درصد، جغتای 14،5 و قوچان 13،5 واقعه است.

نیری افزود: همچنین میانگین سن ازدواج مردان در خراسان رضوی 27،3 سال و در زنان 22،2 سال می باشد که در مشهد این میانگین در مردان 28 و در زنان 23،3 سال است که بالاترین میانگین سنی در استان می باشد.

وی گفت: پایین ترین میانگین سن ازدواج نیز مربوط به شهرستانهای تایباد، سرخس، تربت جام و خواف می باشد که برای زنان حدود 20 سال و برای مردان 25 سال است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در ادامه اظهارداشت: کل وقایع طلاق ثبت شده در این استان طی سال 93 نیز 18 هزار و 630 مورد بود که این میزان نسبت به 16 هزار و 177 واقعه سال 92 رشد 15 درصدی دارد.

وی افزود: در مشهد این آمار با رشد 21،8 درصدی از 9 هزار و 519 واقعه طلاق در سال 92 به 11 هزار و 596 مورد افزایش یافت.

نیری نسبت ازدواج به طلاق در خراسان رضوی را 3،7 مورد ذکر و بیان کرد: به ازا هر 3،7 ازدواج یک واقعه طلاق روی داده که این نسبت در سال ماقبل 4،4 واقعه بوده است.

وی گفت: در مشهد این نسبت از 3،5 واقعه در سال 1392 به سه مورد در سال 1393 رسید و عملا طی پارسال به ازا هر سه ازدواج یک طلاق در این شهر ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی افزود: همچنین متوسط طول زندگی مشترک زوجین مطلقه یعنی تعداد سالهایی که با هم زندگی کردند در این استان طی پارسال 7،6 سال و در مشهد 5،6 سال بوده است.

وی ادامه داد: بالاترین درصد ماندگاری ازدواج در خراسان رضوی مربوط به کاشمر با 7،9 سال و نیز قوچان و نیشابور با 7،5 سال است.

نیری گفت: از کل طلاقهای ثبت شده در خراسان رضوی 39 درصد مربوط به دوران عقد بود که این رقم در مشهد حدود 50 درصد است.

استان خراسان رضوی شش میلیون نفر جمعیت دارد.